HELIOS Klinikum Duisburg

Hastanede Kalışınızla İlgili Bilgiler

Bu sayfada HELIOS Klinikum Duisburg'da hastaneye yatmaya hazırlanmanız için size bazı bilgiler sunuyoruz.

Hasta Kabulü

HELIOS St. Johannes Hastanesi Hasta Kabul Merkezi, hastanede planlanan bir kalış için ilk temas noktasıdır. Merkez, enformasyon bölümünün tam karşısında, hastanenin giriş bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde, hastanede kalış için gerekli tüm formaliteler tamamlanır.

HELIOS Marien Kliniği'nde kaydolmak için lütfen enformasyon merkezine başvurun.

 

Kontrol Listesi: Kabul günü lütfen aşağıdakileri beraberinizde getirin (varsa):

  • Sağlık sigortası kartı ve kimlik belgesi
  • Hastane kartı
  • Aile doktorunuzun hastaneye yatırma bildirimi veya ayakta cerrahi müdahalede sevk belgesi
  • Ek ödemeler veya ek ödemelerden muafiyet kanıtı
  • Düzenli alınan ilaçların listesi
  • Hemodilüsyon kimliği, alerji kimliği, şeker kimliği, kalp pili kimliği, röntgen filmleri
  • Aile doktorunuzun önemli raporları veya daha önceki hastanede kalışlarla ilgili belgeler

 

Hasta Hizmet Merkezi

Rehabilitasyon - Sosyal Hizmetler - Bakıma Sevk

Hastanede kalış sırasında birçok farklı sorular ortaya çıkabilir. Bunlar, hastanede başlatılan rehabilitasyonun devamından başlayarak, ek hizmetler için başvurudan evde ayakta bakım için sevke kadar uzanır. Ekseriya hastane koğuşu, aile doktoru, resmi makamlar, sağlık sigortası ve bakım hizmetleri arasında yakın bir koordinasyona gerek vardır.

 

İlgilileri bu süre zarfında kapsamlı olarak bilgilendirmek ve desteklemek için Hasta Hizmetleri Merkezi kurulmuştur. Açık bir danışma merkezi olarak her zaman sizin ve ailenizin yanında hizmetinizdedir. Kesintisiz bir bakımın hazırlıkları, organizasyonu ve uygulanmasında size memnuniyetle yardımcı oluruz.

 

HELIOS St. Johannes Hasta Hizmetleri Merkezi (PSC), HELIOS St. Johannes Hastanesi zemin katında giriş salonu ile doğrudan bağlantı halindedir. HELIOS Marienklinik'te PSC'nin görevleri Bayan Elvira Knelsen tarafından koordine edilmektedir. Kendisi burada temas edeceğiniz ilk kişidir.

 

Şikayet Yönetimi

Size ve isteklerinize tam olarak cevap verebilmek için her türlü çabayı göstermemize rağmen, zaman zaman yine de tutarsızlıklara yol açan durumlar ortaya çıkabilmektedir. Memnun olmamanız halinde, lütfen PSC Hasta Hizmetleri merkezimizle irtibata geçiniz. Personelimiz şikayetinizi hemen işleme alıp, hızlı bir şekilde çözüm yolu arayacaktır.

 

 

Hastanede Hijyen

Hastane kökenli enfeksiyonların önlenmesi için en basit ve en önemli önlem, ellerin dezenfeksiyonudur. El dezenfeksiyonu insanların hayatının kurtarılmasına yardımcı olur. Her yıl Alman hastanelerinde yaklaşık yarım milyon insana nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyon bulaşmaktadır. Bunların yaklaşık üçte biri sadece doğru el dezenfeksiyonu ile önlenebilir.
Çalışanlarımız için hastanede el dezenfeksiyonu, hastaların bakımında temel hijyen önlemidir. Başka bir husus gözlemlediğiniz takdirde bu konuda personelimizi ikaz ediniz.

 

Hijyenik el dezenfeksiyonu ziyaretçiler ve aile üyeleri için de en temel koruyucu
önlem mahiyetindedir. Bu nedenle hastanemizin her tarafında kullanabileceğiniz dezenfektan dağıtıcı cihazlar bulabilirsiniz. Ayrıca, gribal enfeksiyon veya ishal gibi akut hastalıklarda hastane ziyaretlerinden kaçınınız. Hastane koğuşundaki personelin, örneğin koruyucu giyim kuşanmanızı istemesi gibi hijyen talimatlarına uyunuz.

 

Sorularınız için koğuş personeli veya yerinde bulunan hastane hijyeni ünitesine başvurunuz.Über uns